XII Toppers

2021-22
Rishika Kesharwani
Marks: 95%
Preeti Kanaujiya
Marks: 94%
Anshika Yadav
Marks: 93.4%
Devansh Jaiswal
Marks: 90%
Shreyas Achal
Marks: 90%
Swati Yadav
Marks: 89%
Nitin Singh
Marks: 88%
Harsh Rastogi
Marks: 86.2%
Meenakshi Singh
Marks: 84%
Aditi Gupta
Marks: 83%
2020-21
Shantanu Yadav
Marks: 96%
Ritika Singh
Marks: 95%
Muskan Pandey
Marks: 95%
Anubhav Kumar Kesharwani
Marks: 94.8%
Shubransh Sharma
Marks: 94.8%
Sreyash Yaduvanshi
Marks: 94.8%
Vikhyat Pandey
Marks: 94.8%
Adeeba Nusrat
Marks: 93.4%
Ankita Tripathi
Marks: 93.2%
Aastha Singh
Marks: 90.8%